De diensten van AJK Architecten

AJK Architecten is een architectenbureau dat zich ten doel stelt om in nauwe samenwerking met de opdrachtgever gebouwen en gebouwde omgeving te ontwerpen die recht doen aan de vraagstelling van de opdrachtgever, met gevoel voor de locatie, voor het budget en te allen tijde functioneel. Naast het ontwerpen van gebouwen zorgen wij voor begeleiding van de opdrachtgever in het traject tot aan de realisatie en oplevering toe.

Tussen het maken van een eerste schets en de oplevering van het gebouw zijn er verschillende stappen (zie stappenplan) die duidelijk afgebakend zijn en die opeenvolgend gezet moeten worden. In nader overleg kan bepaald worden welke stappen genomen moeten worden en in het stadium van de offerte wordt elke stap apart geprijsd. Zo nodig zal AJK Architecten overige adviseurs zelf inhuren dan wel laten inhuren om integratie van constructie en bouwfysische eisen te optimaliseren.

Tussen architect en opdrachtgever moet overeen gekomen worden, welke diensten de architect moet uitvoeren. Dit kan een beperkte dienstverlening zijn tot en met de aanvraag omgevingsvergunning, maar ook een ruimere tot en met de aanbesteding, of nog verder tot en met de directievoering.

Nog vooruitlopend op het boven geschetste stappenplan, kan de architect gevraagd worden een haalbaarheidsstudie te verrichten. Hierbij gaat het er om te kijken of de wensen van de opdrachtgever haalbaar zijn, gerelateerd aan de financiën en aan randvoorwaarden vanuit het bestemmingsplan en andere wettelijke bepalingen.

Recreatie

Mocht het plan niet binnen het vigerend bestemmingsplan passen, dan kan AJK Architecten het overleg aangaan met de instanties om te zien of een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is.

De specialisatie van AJK Architecten in de recreatiebranche wordt duidelijk door de vele ontwerpen van de volgende gebouwen:

  • Centrumvoorzieningen
  • Sanitairgebouwen
  • Overdekte zwembaden
  • Overdekt spelen
  • Groepsaccommodaties
  • Vakantiehuisjes
  • Dienstengebouwen
  • Recreatiegebouwen

Voor campings worden regelmatig plannen gemaakt voor de uitbreidingen van terreinen; deze plannen worden over het algemeen gemaakt als handmatige tekening, tenzij een digitale opmeting beschikbaar is van het terrein. Van tevoren zal overeen gekomen worden in welke mate van detail het plan uitgewerkt moet worden.

Tevens worden meerjaren-visies gemaakt, waarbij in samenwerking met overige recreatie-adviseurs een studie wordt gemaakt naar hoe een bestaande camping er over tien jaren uit zou kunnen zien, waarbij de kwaliteit van het aanbod naar de campinggasten toe centraal staat en af wordt gezet tegen de kosten om dat te bereiken.